Szukaj w:

Ile pracodawca płaci za pracownika?

Czas czytania artykułu: 2 minuty

Czy wiesz, że pensja to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika?

W 2018 roku najniższe wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrosło i aktualnie wynosi 2100 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej oznacza, że wzrosną także świadczenia z nią powiązane oraz analogicznie minimalna stawka godzinowa, która ustawowo wzrosła do 13,70 proc., czyli o 0,70 gr więcej.

Pracownik, oczywiście, nie dostanie na rękę 2 100 zł, ponieważ od wynagrodzenia brutto musi zostać odjęty podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Z wynagrodzenia potrącane są także składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę także składki na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca?

Podniesienie pensji minimalnej oznacza więc także wzrost kosztów pracy, gdyż poza podwyżką pensji pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca od 2018 roku wyniesie:

  1. składka emerytalna – 9,76 proc., a więc 2 100 zł x 9,76 proc. = 204,96 zł,
  2. składka rentowa – 6,5 proc., a więc 2 100 zł x 6,50 proc. = 136,50 zł,
  3. składka wypadkowa – 1,8 proc., a więc 2 100 zł x 1,80 proc. = 37,80 zł
  4. składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc., a więc 2 100 zł x 2,45 proc. = 51,45 zł,
  5. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc., a więc 2 100 zł x 0,10 proc. = 2,10 zł.

Łączna suma składek finansowanych przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wyniosą więc 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli w 2018 roku 432,81 zł.

Składki opłacane przez pracodawcę to tylko cześć dodatkowych kosztów.

Zaciekawi Cię również:  Zdobywanie pracowników potrafi być ciężkie… Jak to zmienić?

Pozostałą część składek opłaca pracownik – dokładnie finansuje on:

  1. składkę emerytalną – 9,76 proc., a więc 2 100 zł x 9,76 proc. = 204,96 zł,
  2. składka rentowa – 1,5 proc., a więc 2 100 zł x 1,5 proc. = 31,50 zł,
  3. składka chorobowa – 2,45 proc., a więc 2 100 zł x  2,45 proc. = 51,45 zł,
  4. składka zdrowotna – 9 proc., a więc 1 812,09 zł × 9 proc. = 163,09 zł (liczy się ją od podstawy [2 100 zł] pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).

Suma składek finansowanych przez pracownika wyniesie więc w 2018 roku 451 zł.

Poniżej tabela podsumowująca:

Wynagrodzenie netto – 1530
Wynagrodzenie brutto – 2100
Całkowity koszt wynagrodzenia – 2530,08

Podatek (pracownik) – 119
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego – 1812,09
Koszty uzyskania przychodu – 111,25
Podstawa opodatkowania – 1701

Ubezpieczenie społeczne – 664,44
Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik) – 204,96
Ubezpieczenie Rentowe (pracownik) – 31,5
Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik) – 51,45
Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca) – 204,96
Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca) – 136,5
Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca) – 35,07

Ubezpieczenie zdrowotne (pracownik) – 163,09

Ubezpieczenie na Fundusz Pracy i FGŚP – 53,55
Ubezpieczenie na Fundusz Pracy (pracodawca) – 51,45
Ubezpieczenie na FGŚP (pracodawca) – 2,1

Brella Magazyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *