Szukaj w:

Zasady etyczne w zawodzie Wirtualnej Asystentki

 

 

Wydawać by się mogło, że pracując zdalnie, nie mając do czynienia z klientem lub konkurencją twarzą w twarz, możemy robić co się chce. Nic bardziej mylnego..

 

Co to jest etyka zawodowa?

Zgodnie z encyklopedią PWN, etyka zawodowa to „zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza)”.

Według J. Sikory, jednego z autorów „Socjologii pracy”, na etykę zawodową składają się:

  • właściwa dla danego zawodu konkretyzacja ogólnie uznanych w społeczeństwie wymogów moralnych;
  • swoista w każdym systemie moralności zawodowej hierarchia wartości;
  • swoisty, preferowany przez grupę zawodową sposób rozwiązywania konfliktów wartości moralnych.

Etyka zawodowa jest więc zespołem zasad moralnych, którymi powinni kierować się przedstawiciele danej profesji.

Określenie etyka często jest stosowane zamiennie ze słowem „moralność” i jest ona nazywana „nauką o moralności”. Etyka ma chronić nie tylko klientów, ale również samych pracowników. Jej zasady wskazują im drogę właściwego postępowania i chronią ich przed nadużyciami, nieprawidłowościami itp.

 

Czym jest kodeks etyki zawodowej?

Dokument, w którym zostały spisane zasady moralne obowiązujące w danym zawodzie, nazywamy kodeksem etyki zawodowej. Pozwala on zachować spójność pomiędzy misją organizacji, a wymaganiami stawianymi pracownikom. Kodeks etyki zawodowej nie ma mocy normatywnej, jednak ma charakter honorowy.

Zgodnie z „Etycznymi aspektami pracy zawodowej” Wojciecha Drzeżdżona Kodeks etyki zawodowej powinien:

  • przede wszystkim normować (a nie zawierać opis wartości i ideałów, którym korporacja służy)
  • dbać o interes publiczny (nie powinien zawierać przepisów, dla których uzasadnieniem jest wyłącznie zabezpieczenie interesów członków korporacji)
  • być rzeczowy oraz uczciwy i musi regulować istotne i specyficzne dla danego zawodu problemy (a nie ustalać normy, które i tak tkwią w powszechnej moralności).

Generalnie, główną zasadą jaką kierują się twórcy kodeksów etyki zawodowej, jest niesprzeczność zawartych w nich zasad etycznych z normami obowiązującego prawa.

 

Etyka zawodowa – dlaczego warto jej przestrzegać?

Jak już wspomnieliśmy, trzymanie się zasad etyki zawodowej wyznacza granice działalności pracownika, pozwala mu uniknąć różnego rodzaju nieprawidłowości i pokus, a nawet chroni przed łamaniem prawa (np. korupcja). Etyka zawodowa ułatwia również znacząco rozstrzyganie dylematów moralnych, z którymi spotykamy się w pracy. Chroni więc zarówno pracownika, jak i osoby, na które jego praca ma wpływ.

Zaciekawi Cię również:  Networking - budowanie trwałych relacji biznesowych

Za podstawową funkcję etyki zawodowej można również uznać regulowanie stosunków wewnątrz danej grupy zawodowej. Chodzi m.in. o solidarność zawodową, udostępnianie wiedzy młodszym kolegom i koleżankom po fachu, wzajemną pomoc, czy też zachowanie zdrowej konkurencji.

Z drugiej strony, etyka zawodowa ma pomagać chronić życie, zdrowie i majątek drugiego człowieka, a także ułatwić walkę z wszelkiego rodzaju dyskryminacją.

 

Klienci

„Klient nasz Pan” – mówi stary slogan. I jest w nim wiele prawdy. Dzisiaj jednak, obok tego hasła popularność zyskało jeszcze jedno: „wysokość rachunku zależy od kultury klienta”.

Jaka jest prawda? Jak to wygląda w pracy Wirtualnej asystentki?

Tak jak i w każdej innej, która polega na obsłudze klienta, czyli oparta jest na wzajemnym szacunku. Więcej – współpracę z klientami należy podeprzeć dobrze budowaną komunikacją. To owocuje stałymi zleceniami, poleceniami, dobrymi relacjami i jasnymi komunikatami.

Prawdomówność

Nigdy nie przypisuj sobie cudzych słów. Nie wyolbrzymiaj swoich umiejętności. Dużo korzystniej jest przyznać się, że czegoś nie potrafisz bądź masz małe doświadczenie. Prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw.

Nie bądź arogancka

Dbajcie o swoje dobre imię. Nie budujcie pozycji na poniżaniu innych. Pamiętajcie, że Internet nie zapomina. Jeżeli zaś sądzisz, że daleko zajdziesz różnymi zagrywkami– zje Cię własna arogancja.

W każdej pracy na szczycie zasad postępowania powinna być życzliwość, duża dawka pokory i etyczne działanie. To przynosi efekty.

 

A czy Ty i Twoi współpracownicy kierujecie się w pracy etyką zawodową? Podziel się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w komentarzu pod artykułem.

Brella Magazyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *